1. Ons privacy beleid

De bescherming van persoonlijke gegevens van onze klanten, relaties en websitebezoekers staat bij De Wattmeesters hoog in het vaandel. Wij zullen daarom uitsluitend gegevens verwerken die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Daarbij gaan we altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we hebben verzameld. Wij delen de gegevens van onze relaties uitsluitend met derden met hun uitdrukkelijke toestemming. Ons privacybeleid is per 15-7-2022 van toepassing op alle diensten en communicatiemiddelen van De Wattmeesters. Middels dit privacybeleid geven wij inzicht in welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en waar deze gegevens precies voor worden gebruikt. Daarbij willen we ook inzicht geven in met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens worden gedeeld. Verder beschrijven we hoe we de persoonsgegevens opslaan, hoe we deze gegevens beveiligen en waar onze relaties recht op hebben aangaande de persoonsgegevens die we opslaan.

 

2. Definities

Hieronder leggen we een aantal definities uit, die in ons privacybeleid regelmatig terugkomen.

Relatie: elke natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt, advies vraagt of diensten ontvangt van De Wattmeesters.

Leveranciers: bedrijven die energiebesparende diensten en/of producten aanbieden via ons platform op verzoek van onze relaties.

Persoonsgegevens: hiermee bedoelen we ieder gegeven dat informatie geeft over een natuurlijk persoon. Met deze gegevens is het dus mogelijk om de identiteit van een natuurlijk persoon vast te stellen op een indirect of directe manier. Dit kan bijvoorbeeld een naam of e-mail adres zijn.

Geaggregeerde data: niet-persoonlijk identificeerbare data. Deze data is namelijk geanonimiseerd.

Dienst: de diensten die De Wattmeesters aanbiedt via dit platform. Deze diensten bestaan onder meer uit het geven van inzicht in energieverbruik, mogelijkheden tot verduurzaming van de energiebehoefte en hierop afgestemde bespaaradviezen.

De Wattmeesters: De Wattmeesters, wij dus, is onderdeel van Projectbureau REScoop Limburg BV ingeschreven onder KvK nummer 83539409.

Online platform: is de plaats waar de diensten van De Wattmeesters worden aangeboden. Dit gebeurt via de website www.dewattmeesters.nl.

 

3. Waarom en welke persoonsgegevens slaan we op?

Om onze diensten succesvol uit te kunnen voeren, moeten we bepaalde persoonsgegevens van onze relaties opslaan. Denk hierbij aan persoonlijke data en niet persoonlijk identificeerbare data. Dit is bijvoorbeeld een naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, projectgerelateerde informatie, energieadviezen en/of -maatregelen, wanneer van toepassing. Alsmede de via ons verkregen offertes of voorstellen van onze leveranciers. Wij gebruiken de CRM-systemen van Econobis, HOOM en Ozze Energie om deze gegevens in te verwerken. Dit zijn allen afgeschermde Cloud omgevingen.

De reden waarom we deze persoonsgegevens opslaan is om het mogelijk te maken om onze relaties op de hoogte te houden van energiebesparende mogelijkheden en aanverwante diensten. Zonder het opslaan van die gegevens, is het niet mogelijk om onze diensten aan onze relaties te leveren. De persoonlijke data zullen we nooit zonder toestemming van de relatie delen met derden. Wel gebruiken we niet persoonlijk identificeerbare data (geaggregeerde data) voor statistische doeleinden. Gedurende de volgende activiteiten verzamelen we binnen De Wattmeesters de persoonsgegevens van klanten:

·        Wanneer er contact met De Wattmeesters wordt opgenomen voor advies.

·        Bij het samenstellen en geven van adviezen.

·        Wanneer er een product en/of dienst wordt aangeschaft.

·        Voor het versturen van nieuwsbrieven

 

4. Nieuwsbrieven en enquêtes

Van de e-mailadressen maken wij gebruik om je onze nieuwsbrief te kunnen sturen en incidenteel om je gericht via een email over een bepaald onderwerp te informeren. Voor het toesturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van de online-tool MailChimp. Het privacybeleid van MailChimp vind je op hun site: https://mailchimp.com/ onderaan de pagina. MailChimp biedt de mogelijkheid om aan te geven dat je de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dat kan ook door ons een verzoek te sturen om je uit de verzendlijst te verwijderen. In de toekomst zullen wij je mogelijk een enquête toesturen waarin we jouw mening over duurzaamheidsonderwerpen of over onze activiteiten willen vragen. In dat geval maken we gebruik van de online-tool SurveyMonkey. Ook dit bedrijf heeft het privacybeleid op de site gezet: https://nl.surveymonkey.com/ en dan onderaan de pagina. Ook voor dit gebruik van jouw e-mailadres vragen wij jouw toestemming.

 

5. Provincie Limburg

De Wattmeesters worden financieel ondersteund door Provincie Limburg. Als subsidieverstrekker ontvangt Provincie Limburg voortgangsrapportages, voor deze rapportages maken we gebruik van niet persoonlijk identificeerbare data (geaggregeerde data).

 

6. Wetgeving

Gedurende het verwerken van de verkregen persoonsgegevens, houden we ons te allen tijde aan de wet. Wij zullen de gegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden in artikel 3 van dit privacybeleid gebruiken. Daarbij zullen we relaties altijd om toestemming vragen mochten we de gegevens voor andere of meer doeleinden willen gebruiken. We zullen ook de verkregen persoonsgegevens altijd verwerken op een transparante en zorgvuldige manier.

 

7. Toegang tot jouw persoonsgegevens

Aangezien de persoonsgegevens jouw eigendom zijn en altijd zullen blijven, heb je het recht om aan ons te vragen welke gegevens we precies verwerken. Mochten we een dergelijk verzoek ontvangen, dan zullen we binnen 14 dagen reageren. Daarbij hebben onze klanten ook het recht aan ons te verzoeken hun persoonsgegevens af te schermen, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In dat geval, verwachten we natuurlijk wel dat de klant aan ons laat weten welke van deze acties gewenst is. Wij zullen dan binnen 14 dagen op dit verzoek reageren.

 

8. Beveiliging van deze data

Intern treffen we verschillende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo nemen we de volgende maatregelen om deze gegevens te beveiligen:

–        Domeinen en sub-domeinen zijn beveiligd;

–        Privacygevoelige data wordt in de Cloud in een beveiligde omgeving opgeslagen;

–        Er worden diverse firewalls gebruikt om misbruik te voorkomen.

 

9. Gebruik van cookies

Via onze De Wattmeesters website, maken we gebruik van cookies. Op de meeste websites wordt er gebruik gemaakt van cookies. Als een website cookies opslaat, wordt er in feite een klein tekstbestand op de bezoeker zijn computer geplaatst door het systeem van de website. Zo’n cookie bevat namelijk specifieke informatie wat betreft het bezoek aan de website. Daarbij gebruiken we cookies voor de volgende doeleinden:

–        Onze activiteiten te verbeteren;

–        Onze website te optimaliseren door middel van het verkregen inzicht in het gebruik van de website door het gebruik van cookies;

–        De sessies op de website succesvol te laten verlopen.

Als gebruiker is het ook mogelijk om de cookies te weigeren en/of te blokkeren. Het is wel belangrijk om te beseffen dat het uitschakelen van onze cookies ervoor kan zorgen dat bepaalde onderdelen van onze website minder goed werken.

 

10. Google Analytics

Via de Google Analytics website, analyseren we hoe onze website gebruikt wordt en hoe we onze website dus kunnen verbeteren in de toekomst. Google Analytics is vooral enorm waardevol voor ons om onze website efficiënter in te richten. Op basis van de gegevens die Google Analytics opslaat, is er niet een bepaald persoon te herleiden. Dit houdt dan ook in dat deze gegevens geen persoonsgegevens zijn. Zo geeft Google Analytics bijvoorbeeld aan hoeveel mensen onze website bezoeken. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google. Het is natuurlijk ook mogelijk om niet te verschijnen in het Google Analytics overzicht via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

11. Disclaimer

De Wattmeesters heeft de informatie die op haar website staat met een zo’n groot mogelijke zorg samengesteld, maar kan de juistheid niet garanderen. Met name kunnen we niet garanderen dat de informatie op het platform volledig, juist, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook de informatie van de relaties wordt bedoeld. Dat onze communicatiekanalen vlekkeloos werken, zonder fouten en dat ze vrij van virussen en trojans zijn. Dat derden niet het platform van De Wattmeesters onrechtmatig zullen gebruiken.

 

12. Wijzigingen in het privacybeleid

De Wattmeesters behoudt te allen tijde het recht om het privacy beleid aan te passen. Op deze pagina is altijd de meest recente versie van ons privacybeleid te vinden. Mochten er nog vragen en/of verzoeken zijn omtrent ons privacybeleid, dan kan dit kenbaar worden gemaakt door een e-mail naar het volgend e-mailadres te sturen: privacy@dewattmeesters.nl

DE WATTMEESTERS
MARKT 6 6088 BP ROGGEL
INFO@DEWATTMEESTERS.NL
KVK 83539409

© 2022
PRIVACY VERKLARING

DE WATTMEESTERS
IS ONDERDEEL VAN
PROJECTBUREAU
RESCOOP LIMBURG 

DE WATTMEESTERS
MARKT 6 6088 BP ROGGEL
INFO@DEWATTMEESTERS.NL
KVK 83539409

© 2022
PRIVACY VERKLARING

DE WATTMEESTERS
IS ONDERDEEL VAN
PROJECTBUREAU
RESCOOP LIMBURG